slide show
 
Cám dỗ và vinh quang của dịch thuật

Có một giai thoại triết học, có lẽ là về Descartes, nếu trí nhớ không phản bội tôi. Ông lập luận rằng mặc dù chưa và sẽ không có ai vẽ được hay trông thấy một hình tròn hoàn hảo, nhưng bất kỳ ai cũng hiểu và có thể hình dung rõ ràng một hình tròn hoàn hảo là như thế nào. Vậy ý niệm về một hình tròn hoàn hảo phải tồn tại và tồn tại trước, còn các thiết bị đo đạc ngày càng chính xác chỉ cho phép chúng ta tiếp cận đến nó mà thôi.

Tương tự như vậy, chưa và sẽ không có ai thực thiện được hay gặp được một bản dịch hoàn hảo, nhưng nói đến một bản dịch hoàn hảo (dưới các ngôn từ khác nhau: “tương đương”, “trung thành”, “tín – đạt – nhã”, hay đơn thuần là “tín”…) thì ai cũng hiểu và hình dung rõ ràng. Vậy ý niệm về một bản dịch hoàn hảo cũng luôn luôn tồn tại và tồn tại trước, còn nỗ lực của các dịch giả chính là nỗ lực để tiếp cận đến bản dịch hoàn hảo đó. Đây là một mâu thuẫn mang tính bản chất của công việc dịch thuật.

Đọc thêm...
 


Trang 6 trong tổng số 14 trang.

Video

Hỗ trợ dịch thuật Việt Lào

Đối tác

  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement

  • Kết nối Việt Lào Tiếng Lào Học tiếng Lào Tổ chức sự kiện