slide show
 
Câu hỏi thường gặp
Dịch thuật Translatea2z có thể thực hiện những định dạng nào?

Có nhiều định dạng tài liệu mà Translatea2z - Dịch thuật Việt Lào có thể xử lý như Word, Excel, Powerpoint, PDF, Autocad, Ảnh, Bản cứng v.v.

Tuy nhiên bản dịch sẽ được hoàn thành nhanh hơn, format chuẩn hơn với chi phí thấp hơn nếu tài liệu gốc thuộc định dạng có thể dịch trực tiếp trên đó được như Word, Excel, Powerpoint.

 


Trang 5 trong tổng số 10 trang.

Video

Hỗ trợ dịch thuật Việt Lào

Đối tác

  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement
  • Advertisement

  • Kết nối Việt Lào Tiếng Lào Học tiếng Lào Tổ chức sự kiện