slide show
 
Quy trình dịch thuật

Dịch là quá trình chuyển đổi từ một ngôn ngữ nguồn (SL) dạng văn bản hoặc lời nói thành ngôn ngữ đích (TL) dạng văn bản hoặc lời nói tương ứng. Mục đích chính của quá trình dịch thuật là tái sinh các loại văn bản khác nhau, như các tác phẩm văn học, các văn bản liên quan tới tôn giáo, khoa học, triết học,… bằng một ngôn ngữ khác, nhờ đó tiếp cận được lượng người đọc lớn hơn, chính vì thế lượng độc giả mục tiêu cũng sẽ lớn hơn và đưa thế giới lại gần nhau hơn.

Tuy nhiên dịch hoàn toàn không phải là một công việc đơn giản. Nếu ngôn ngữ chỉ là việc giải thích các khái niệm chung hoặc tổng quát thì tất nhiên quá trình dịch từ một ngôn ngữ nguồn sang một ngôn ngữ đích sẽ rất dễ dàng. Nhưng dịch không chỉ là việc chuyển đổi từng từ, mà còn bao gồm rất nhiều yếu tố khác. Các khái niệm của một ngôn ngữ này có thể sẽ rất khác biệt với các khái niệm của một ngôn ngữ khác, bởi vì mỗi ngôn ngữ có cách tổ chức lời nói khác nhau. Khoảng cách giữa ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích càng lớn thì việc chuyển đổi sẽ càng khó khăn hơn. Sự khác biệt giữa hai ngôn ngữ và hai văn hóa khiến quá trình dịch thực sự là một thách thức lớn. Có thể lấy một số yếu tố trở ngại trong vấn đề dịch như hình thức, văn phong, ý nghĩa, thành ngữ, tục ngữ, v.v..


Quy trình dịch thuật nghĩa là toàn bộ quá trình một biên dịch viên chuyển từ một văn bản hoặc một phần văn bản thành các văn bản tương ứng bằng một ngôn ngữ khác. Quy trình dịch thuật có thể miêu tả như sau:

  • Giải mã ý nghĩa văn bản nguồn, và
  • Mã hóa lại hoặc dịch ý nghĩa đó thành ngôn ngữ đích.

Trong quy trình đơn giản đó chứa rất nhiều hoạt động khác nhau như kiểm tra ngữ pháp, cú pháp, thành ngữ, nghĩa từ vựng và các yếu tố tương tự của ngôn ngữ nguồn, cũng như văn hóa của tác giả văn bản đó. Biên dịch viên cần có kiến thức sâu rộng để có thể giải mã và sau đó mã hóa lại ý nghĩa văn bản bằng một ngôn ngữ khác. Trong nhiều trường hợp, có thể kiến thức ngôn ngữ đích của biên dịch viên quan trọng hơn kiến thức ngôn ngữ nguồn của người đó.

Sau đây là quy trình mà tất cả các biên dịch viên cần tuân thủ nhằm đảm bảo tính chính xác và hợp lý của văn bản dịch:

  • Tài liệu cần dịch (ngôn ngữ nguồn) phải được giao cho người thông thạo ngôn ngữ đích mà văn bản đó cần được dịch ra.
  • Tài liệu phải được người thông thạo cả về ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích hiệu đính. Trong quá trình hiệu đính phải đảm bảo tính chính xác, ngữ pháp, chính tả và văn phong của văn bản.
  • Tài liệu cần được người thành thạo cả hai ngôn ngữ đọc lại một lần nữa. Chính tả và hình thức văn bản cần được kiểm tra lại trong quá trình này.
  • Cuối cùng, trước khi giao tài liệu cho khách hàng, tài liệu phải được kiểm tra một lần nữa để đảm bảo rằng bản dịch chính xác và không có bất kỳ đoạn văn bản nào bị bỏ sót cũng như văn bản được trình bày một cách hoàn hảo.

Quy trình dịch thuật của Translate A2Z như sau:

Phân tích tài liệu
Sau khi nhận được tài liệu cần dịch, phòng dự án nghiên cứu tính chuyên ngành của tài liệu, yêu cầu của khách hàng, thời hạn hoàn thành.

•    Lập kế hoạch
Lựa chọn người dịch và hiệu đính phù hợp, lập kế hoạch thực hiện và giao cho nhóm dịch thực hiện.


•    Dịch thuật
Các biên dịch viên thống nhất thuật ngữ chuyên ngành, các từ có tần suất cao trong tài liệu và tiến hành dịch.


•    Hiệu đính & hoàn thiện

Dịch xong chuyển cho người hiệu đính thống nhất, chỉnh sửa và chuẩn hóa tài liệu.Sau khi hoàn thành tài liệu dịch, nhân viên chế bản sẽ tiến hành chế bản và trình bày đúng theo Format của văn bản gốc hoặc theo yêu cầu khách hàng. Bộ phận quản lý tiến hành kiểm tra tài liệu một lần cuối trước khi bàn giao.


•    Bàn giao tài liệu

Bàn giao tài liệu tận tay khách hàng.


•    Chỉnh sửa theo yêu cầu
Trong trường hợp khách hàng muốn chỉnh sửa kết cấu văn bản khác với văn bản gốc, sẽ tiến hành chỉnh sửa miễn phí (đối với trình bày, dàn trang v.v..) và tính phí (đối với dịch thêm, bổ sung nội dung v.v..)

------------------------------ dịch thuật ------------------------------

 

Video

Hỗ trợ dịch thuật Việt Lào

Đối tác

No valid database connection Can't create/write to file '/tmp/#sql_13ef_0.MYI' (Errcode: 28) SQL=SELECT * FROM vlcotranslate_banner WHERE showBanner=1 ORDER BY RAND() LIMIT 7

Kết nối Việt Lào Tiếng Lào Học tiếng Lào Tổ chức sự kiện